Birleşik Krallık ile ticarette yeni bir dönem başlıyor

Birleşik Krallık ile STA imzalayan Türkiye’nin 11 milyar doları ihracat, 5 milyar doları ithalat olan ticaret hacmini, 20 milyar dolara çıkarması bekleniyor. Öne çıkan sektörler ise imalat sanayi, savunma sanayi ve enerji sektörü.

Birleşik Krallık’ın 2020 yılı sonunda Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzaladığı Türkiye olan ticaret hacminde önemli oran artış bekleniyor. Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen 17 hedef ülkeden biri olan Birleşik Krallık, Türkiye’nin Almanya’dan sonra en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke. Türkiye, bu ülkeye 2020’de 11.23 milyar dolar ihracat yaptı, ithalat değeri ise 5 milyar dolar oldu. STA ile atılacak adımlar sonrasında İki ülke arasındaki ticaret hacmini 20 milyar dolara çıkarma potansiyeli bulunuyor. Bir taraftan da henüz yeni olan STA’nın, güncellenmesi bekleniyor. Anlaşmanın, potansiyel katkı sağlayacak yeni alanlara yayılması önümüzdeki 2 yıldaki temel hedefi oluşturuyor. Anlaşmanın kapsamının geliştirilmesi hem mevcut sektörler hem de potansiyel sektörler için avantaj teşkil edebilir. Belirlenen hedefler doğrultusunda öne çıkan sektörler ise imalat sanayi, savunma sanayi ve enerji sektörü.

Sanayi ürünlerinde vergisiz ticaret imkanı

Birleşik Krallık, Türkiye’nin dış ticaretinde fazla verdiği ve ihracatını sürekli artırdığı gelişmiş ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye’nin ihracatının fazla olduğu sektörlerin başında elektrik-elektronik, beyaz eşya, otomotiv, makina, kimya, giyim ve tekstil geliyor. STA’nın en büyük avantajlarının başında, sanayi ürünlerinde vergisiz ticaret imkanının olması geliyor.

İnşaat sektörü büyümeye devam ediyor

Birleşik Krallık’ta pandemiye rağmen inşaat sektörü faaliyetleri hız kesmedi. Yeni yapı inşaatları ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Yatırımcılar için inşaattaki gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda yapı inşaat malzemeleri potansiyel pazarların başında geliyor. Otomotiv için yan sanayi, sağlık ekipmanları, elektrikli eşyalar da potansiyelin yüksek olduğu diğer sektörler.

Menşe beyanı yeterli

İmzalanan anlaşma sonrasında menşe boyutu devreye girdi. Fakat menşe için belge ve onay gerekmiyor, menşe beyanı esas alınarak ticari süreç yürütülüyor. 2 yıl içinde tarafların mevcut şartları karşılıklı iyileştirilerek anlaşmanın kapsamının genişletilmesi için yeni adımlar atılması bekleniyor.

Tarım ürünlerinin potansiyeli yüksek

Üretimde yüksek verimlilik ve elverişli iklim koşullarına bağlı olarak Birleşik Krallık’ın tarım sektörü, ülkenin toplam gıda ihtiyacının yaklaşık üçte ikisini karşılayabiliyor. Bununla birlikte Birleşik Krallık, yılda 15 milyar dolar civarında tarım ürünü ithal ediyor. Ülkenin gıda alanında dışa bağımlılığı, Türkiye için de bir potansiyel oluşturuyor.

Orman ürünlerinin % 85’i  ithal ediliyor

AB ülkelerine göre orman alanı oldukça az olan ülke, ağaç ve orman ürünleri talebinin yaklaşık yüzde 85’lik kısmını ithalat yoluyla karşılıyor. Ayrıca iki ülkenin ticarette öncelikli olarak belirlenen 9 ülkesi ortak. Bu açıdan STA, hem ihracat hem de üçüncü ülkeler için işbirliği açısından avantajlar sağlıyor. Brexit sonrasında iki ülke arasında savunma sanayi, dijitalleşme, sağlık, tarım ürünleri ve hizmet sektörleri ciddi potansiyel barındıran sektörler olarak göze çarpıyor.

Hizmet sektörü ekonominin % 81’i

Dünyanın en fazla turist ağırlayan 10’uncu ülkesi olan Birleşik Krallık’ta; hizmetler, iletişim, toptan ve perakende ticaret son yıllarda büyümenin başlıca itici gücü oldu. Hizmet endüstrileri Birleşik Krallık’ın toplam ekonomisine brüt katma değerinin yüzde 81’ini oluşturuyor. İstihdamın yüzde 84’ünü hizmetler sektörü karşılıyor. Birleşik Krallık bu haliyle diğer G7 ülkelerinden daha fazla hizmet sektörüne bağımlı.

 

En Çok Neler Satıyor?

Otomobil, turbojet, ham petrol, altın, ilaç, petrol yağları, tamamen elle yapılmış yağlı boya, karakalem ve pastel resimler, etil alkol, platin ve mücevherci eşyası.

En Çok Neler Alıyor?

Otomobil, ham petrol, turbojet, telefon cihazları, petrol yağları, karayolu taşıtları için aksam ve parçalar, ilaç, otomatik bilgi işlem makinaları, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, petrol gazları ve platin.


Turizmde İlk 10’da

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) raporuna göre 2019’da dünya bazında turist sayısı yüzde 3.8 artışla 1.5 milyar oldu. 37 milyon turiste ev sahipliği yapan Birleşik Krallık, dünyanın en fazla turist ağırlayan 10. ülkesi oldu.

STA İLE YENİ KURALLAR, YENİ HEDEFLER

Birleşik Krallık ile Türkiye arasında imzalanan STA’yı değerlendiren Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri, Global Ports Holding Plc Baş Hukuk Müşaviri Dr. Ece Gürsoy, iki ülke arasında imzalanan bu anlaşma ile ticarette oluşacak muhtemel mali kayıpların önüne geçileceğini söyledi.

Yeni dönem ne gibi fırsatlar ve zorluklar getirebilir?

STA, ticaret ve yatırımları kolaylaştıracak ve gelişmesini sağlayacak. ‘Küresel Birleşik Krallık’ düşüncesi ile Brexit sonrası ticaret ve politik ortaklık arayışları içerisinde olan Birleşik Krallık, Türkiye ile iyi ilişkilerin geliştirilmesi için önemli bir adım olarak görülebilir. Gümrük Birliği yapısında tarım ürünleri, kömür ve çelik istisnaları dışında karşılıklı ihraç edilen ürünlerde sıfır gümrük vergi politikası izleniyordu. Yeni STA, sıfır gümrüklü ihracata imkan tanıyan ve karşılıklı ticareti olumlu etkileyecek bir yapıyı da getirmiş oldu. Tekstil, elektrikli makinalar, otomotiv sektörü, elektrikli tüketici maddeleri Birleşik Krallık’a ihraç edilen ürünlerin başında geliyor. Hızlı gelişen sektörler arasında medikal, teknoloji ve inşaat sektörleri de göze çarpıyor. Gümrük vergi yükü nedeniyle başta otomotiv sektörü olmak üzere Türkiye’nin Birleşik Krallık’a ihracatında yılda 2.5 milyar dolarlık daralma görülecekti. 1 Ocak 2021 öncesi, her iki ülkenin diğerine ihracat aktivitelerinde belirli formların doldurulması gerekiyordu. STA kapsamında, menşe beyanı ve fatura beyanı uygulaması getirildi. Böylece ihracatçının faturaladığı malların Türk ya da İngiliz menşeli olduğunu beyan etmesi yeterli oldu. Birleşik Krallık, ticaret anlaşması yaptığı ülkeler içinde ‘self certification’ yöntemini sadece Avrupa Birliği, Kore, Singapur ve Japonya’ya uyguluyordu. STA ile birlikte Türkiye de bu ülkeler arasına girdi. Ayrıca anlaşmanın önümüzdeki 2 yıl içerisinde ürünlere ilaveten hizmetleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi ve menşe hükümlerinin de iyileştirilmesi gündemde.

Birleşik Krallık’ta yatırım ve ticaret yapan Türk iş insanlarının yaşadıkları zorluklar neler?

Türk girişimcileri, Birleşik Krallık pazarına girerken rekabetçi bir pazar olduğunu göz önünde bulundurmalı. Kurumsal yönetim ilkeleri her türlü şirket kuruluş ve yönetiminde önemli. İyi hazırlanmış web sitelerinin anlaşılır olmasına dikkat edilmeli. Yerel düzenlemeler ve kültürel tercihler göz ardı edilmemeli.

Potansiyeli yüksek sektörler; İmalat, savunma, enerji

AB’den ayrılan Birleşik Krallık yeni pazarlar arayışında. Türkiye, bu anlamda güçlü ve dinamik iç pazara sahip, ayrıca 4 saatlik bir uçuşla 1 milyarlık nüfusa ulaşabiliyor. Türkiye, Avrupa, Kafkaslar, Orta Asya, Kuzey Afrika için bir ithalat-ihracat dağıtım merkezi olarak görülüyor. Dr. Ece Gürsoy “Bu bağlamda gıda dağıtımı, dijital pazarlama, teslim servisleri, savunma sanayi, teknolojik altyapı yatırımları ve enerji sektörlerinin İngiliz yatırımcılar için önde gelen pazarlar olacağını söyleyebilirim. İki ülkenin imalat, savunma ve enerji sektörünün, işbirlikleri açısından önemli fırsatlar sunduğu görülüyor” dedi.

e-ticaret için Avrupa’daki en iyi pazar

Covid-19 sürecinde, tüketicilerin e-ticaret kullanması alışkanlık haline geldi. Birleşik Krallık e-ticaret için Avrupa’daki en iyi pazar. Ayrıca Birleşik Krallık, şirket kurarak ticarete başlamayı düşünen iş insanları için önemli bir vergi avantajı da sağlıyor. Yıllık cirosu 85 bin pound’dan düşük şirketlerin KDV kayıt ve ödeme yükümlülüğü bulunmadığından gerek kur farkı gerekse de KDV avantajı Birleşik Krallık’ta şirket kurmayı oldukça cazip hale getiriyor.

Kaynak: Bu makale, İTO, Ticaret Gazetesi’nin 19 Şubat sayısında yayınlanan Dış Pazarlar sayfasındaki makaleden yararlanılarak hazırlanmıştır.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.