Birleşik Krallık yeni küresel gümrük tarife rejimini (UKGT) duyurdu

Birleşik Krallık Hükümeti 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren gerçeli olacak olan küresel gümrük tarife rejimini (UKGT) ilan duyurdu. Türkçe ve İngilizce olarak yapılan duyuruda; Türkiye ile ilgili olarak Birleşik Krallık’ın arzusunun, 2020 yılı bitmeden Birleşik Krallık ve Türkiye arasında bir Serbest Ticaret Anlaşmasını yürürlüğe koymak olduğu belirtildi.

Birleşik Krallık yeni küresel gümrük tarife rejimini (UKGT) 19 Mayıs 2020 tarihinde duyurdu. Yeni gümrük tarifeleri, 1 Ocak 2021 itibariyle, AB’nin ortak gümrük tarifelerinin yerini alacak. UKGT, Birleşik Krallık ile tercihli ticaret anlaşması olmayan ülkelerden ihraç edilen mallara uygulanacak.

Yeni küresel gümrük tarifesi rejiminde Türkiye ile ilgili olarak yapılan açıklamada, Birleşik Krallık’ın arzusu 2020 yılı bitmeden Birleşik Krallık ve Türkiye arasında bir Serbest Ticaret Anlaşmasını yürürlüğe koyarak, şu anda AB-Türkiye Gümrük Birliği üzerinden ticareti yapılan malların sıfır gümrük vergisi ile ticaretine devam edilmesidir. UKGT anlaşma kapsamı dışındaki mallara uygulanacaktır” denildi.

UKGT, AB’nin ortak gümrük tarifesine göre daha basit, kullanımı daha kolay ve daha düşük gümrük vergileri sunan bir rejim olacak ve para birimi olarak avro değil, sterlin kullanılacak.

UKGT, idari yük yaratan gereksiz gümrük tarifelerini ortadan kaldırarak, şirketlerin Birleşik Krallık ile ticaretini kolaylaştıracak. Yüzde 2’nin altındaki tüm gümrük vergileri iptal edilecek.

Gümrük tarifelerimizi kullanmak daha kolay olacak. Tarifeleri alt rakama yuvarlayarak, ticaretle uğraşanların işini kolaylaştıracağız. Ayrıca, AB’nin ortak gümrük vergisi kapsamında (bisküvi gibi ürünlere) uygulanan karmaşık hesaplamaları da rafa kaldıracağız ve böylelikle işletmelerin ve tüketicilerin bundan faydalanmasını sağlayacak.

UKGT sürdürülebilir bir ekonomiyi teşvik edecek. Yenilenebilir enerjiyi, enerji verimliliğini, karbon yakalama ve döngüsel ekonomiyi, geridönüşüm ile ve tek kullanımlık plastikleri azaltmak suretiyle desteklemek için, 100’ün üzerindeki üründen gümrük tarifeleri azaltılacak.

UKGT gelişmekte olan ülkeleri koruyacak. Gelişmekte olan ülkelerin Birleşik Krallık marketine tercihli erişimini desteklemek için vanilya (%6), sinirotu (%16) ve nevresim takımı (%12) gibi malların üzerindeki gümrük tarifeleri korunacaktır.

UKGT uluslararası ithalatı teşvik edecek. Zeytin ve dondurucu gibi, Birleşik Krallık’ın üretmediği ya da fazla üretmediği ürünlerden gümrük tarifeleri kaldırılacak. Tarifeleri kaldırmak, bu ürünlerin Birleşik Krallık’a ihracatını kolaylaştıracak. UKGT, Birleşik Krallık’a ihracattaki maliyet baskısını, Birleşik Krallık’a ürünlerin ulaştığında düşük tarifelerle vergilendirilmesi suretiyle azaltacak.

UKGT, Birleşik Krallık’ın, Türkiye gibi ortak olan ülkelerle cesur ticaret anlaşmaları imzalanması suretiyle, ticaret ilişkilerini genişletmesine olanak sağlayacak. Birleşik Krallık, DTÖ’deki bağımsız pozisyonunu tüm dünyada daha düşük tarife oranlarını teşvik etmek için kullanacak.

Birleşik Krallık Küresel Tarifeleri kapsamında, 1 Ocak 2021’den itibaren uygulanacak gümrük tarifelerine ulaşmak için buraya bakabilirsiniz.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.