Enerjinin ekonomisine dijital önlem!

Koronavirüs önlemleri kapsamında Dünya Sağlık Örgütü’nün globalde düzenlediği sanal basın toplantısının ardından bir ilk daha gerçekleşti. Türkiye’nin ilk “sanal basın toplantısı” Enerjide Dijitalleşme Derneği’nin kuruluş lansman toplantısı oldu. Ankara’dan ve İstanbul’dan canlı yayın ile gerçekleştirilen toplantıya sektörden izleyiciler, basın mensupları ve öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Türkiye’nin enerji alanında hızla gelişen dijital teknolojilerde öncü ve rekabetçi olması için tüm paydaşları bir araya getiren, ortak platformlar kuran ve strateji belirlemede karar alıcılara destek olacak Türkiye’nin enerjideki ileri teknoloji düşünce kuruluşu olma misyonu ile Enerjide Dijitalleşme Derneği (EDİDER) kuruldu.

Koronavirüs nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde, dijital olarak gerçekleştirilen basın lansmanına Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kamil Çağatay Bayındır, “Enerjide Dijitalleşme Derneği Başkanı”, İnavitas CEO’su Dr. Alper Terciyanlı “EDİDER Yönetim Kurulu Genel Sekreteri”, ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Ramazan Sarı ve Türk Standartları Enstitüsü Baş Araştırmacısı ve ODTÜ Öğretim Üyesi Dr. Ezgi Avcı Sanlı ise “EDİDER Yönetim Kurulu Üyesi” olarak lansmana katıldı. EDİDER Yönetim Kurulu Üyesi Can Arslan, EDİDER Kurucu üyesi ve marka danışmanı Ömürden Sezgin de korona önlemleri dolayısıyla basın toplantısı canlı yayınına İstanbul’dan katıldı.

“DİJİTALLEŞEN ENERJİ, GELİŞEN EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK “

EDİDER Yönetim Kurulu Başkanı ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kamil Çağatay Bayındır, “Enerji sektörü tarihteki tüm devrimlerin anahtar sektörüdür. Enerjinin Dijitalleşmesi Derneği olarak bir vizyon hareketiyiz. Ülkemiz enerji konusunda çok zengin değil. Cari açığımız en çok enerji kaynaklı olarak oluşuyor. Bu noktada diğer ülkelere göre yapmamız gerekenler var. Biz 3 ana tema ile yola çıktık. EDİDER, “Dijitalleşen Enerji, Gelişen Ekonomi ve Sürdürülebilir Gelecek” temaları üzerine çalışacağız. Bireysel ve ya görev aldığımız kurumları temsilen amacımız, enerji alanında yaşanan dijital dönüşümde ülkemizde çözüm sunan ve ya çözüme ihtiyacı olan paydaşları bir araya getirebilmek, bu alanda ülkemizdeki farkındalığı ve bilgi birikimini artırmak. Ortaya çıkan sinerji ile yakın gelecekte ülkemizin ihtiyacı olan teknolojilerin ve çözümlerin geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Kamu kurumları ve özel sektör ile bir araya gelerek iyi-kötü uygulama örnekleri ile regülasyona yönelik yol haritalarının çıkarılmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Dernek olmanın yanı sıra “Teknoloji Düşünce Kuruluşu” olmak en önemli hedefimiz” dedi.

“DİJİTALLEŞME YENİ BİR DÖNEMİ AÇTI”

Enerji sektörünün geleneksel üretim, tedarik, taşıma ve tüketim kalıplarıyla devam edemeyeceğine dikkat çeken Dr. Alper Terciyanlı, “Dijitalleşmeyi tetikleyen 3 parametre var. Haberleşme teknolojilerinin altyapılarının daha ucuz, daha esnek ve daha kolay kullanılabilir hale gelmesi. Diğeri sensör teknolojisi ile topladığımız veriler. Sensörler daha yetenekli ve daha çok noktada uygulanabilir hale geldi. Verinin bilgiye dönüşmesi konusunda çok daha kabiliyetliyiz. Bu 3 başlık ile birlikte enerjide “Dağıtık Üretim”. Güneş enerjisine dayalı enerji üretiminin yaygınlaşması, üretimin son kullanıcıya kadar inmesi çok önemli. Depolama teknolojilerinin yaygınlaşması, fiyatların önemli bir aşağıya doğru gelmesi ve depolama uygulamalarının da özellikle dağıtık üretim ile birleşmesi yeni bir dönemi açtı. Elektrikli araçlar enerji sektöründe dijitalleşmeyi tetikleyen önemli başlıklardan biri oldu” dedi.

“SİNERJİ”Yİ KATMA DEĞERE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ

EDİDER, bu ekonomik katkının sağlanması için enerjinin dijitalleşmesi ayağında sorumluluğu aldıklarını belirten EDİDER Genel Sekreteri Dr. Alper Terciyanlı “Bunu bir “paradigma değişimi” olarak niteliyorum. Tek yönlü konvansiyonel şebekeler artık hem bilgi hem enerji anlamında “çok yönlü” etkileşime girdiler. Yeni dünyada, yeni paradigmada ülkemizde dijitalleşme başlığının kamu-özel sektör-üniversite olarak tüm paydaşlar ile bir platform oluşturarak “sinerji” oluşturmak amacımız. Bu sinerjiyi saha yansıtmak, katma değere dönüştürmek istiyoruz. Ülkemizde ciddi bir potansiyel var. Enerji sektöründe bu katılımcı mekanizmayı her alanda paydaşın katılımı ile oluşturmak üzere kurulduk. Haziran ayında gerçekleştireceğimiz “Dijital Enerji Forum ‘20” ilk etkinliğimiz olacak. Enerjide dijitalleşmeyi değerlendirmek ve gündeme getirmek adına, dünya ve Türkiye’den alanında uzman konuşmacılar, dijital dönüşümde lider firmalar etkinliğimizde bir araya gelecekler. Dijital Enerji Forum ‘20, dijitalleşen enerji, gelişen ekonomi ve sürdürülebilir gelecek olmak üzere 3 ana tema çerçevesinde katılacak konuşmacıların panel, sunumlarıyla gerçekleşecek” diye konuştu.

EDİDER YÖNETİM KURULU:

Prof. Dr. Kâmil Çağatay Bayındır / Yönetim Kurulu Başkanı / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Ramazan Sarı / Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı / ODTÜ

Dr. Alper Terciyanlı / Yönetim Kurulu Genel Sekreteri / İnavitas

Dr. Ezgi Avcı Sanlı / Yönetim Kurulu Saymanı / TSE

Can Arslan / Yönetim Kurulu Üyesi / Foton Enerji

EDİDER DANIŞMA KURULU:

Tolga Turan / Turkcell Enerji Çözümleri

Dr. Oğuz Can / Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Doç. Dr. Bora Alboyacı / GENETEK

Dr. Osman Bülent Tör / EPRA

Dr. Şafak Baykal / Endoks

Dr. Alper Çetin / Endoks

Alper Sezen / INSOS

Kerem Balkaner / Balkaner Enerji

Can Tutaşı / SOLPEG Türkiye

Ömürden Sezgin / Goodjob Brand Consulting

Erman Terciyanlı / İnavitas

Arif Künar / VENESCO

Değer Saygın / SHURA

Ozan Güreç / SFA Elektrik

TOPLANTIYI İZLEYEBİLİRSİNİZ:

https://www.youtube.com/watch?v=turmao5vLg4&app=desktop

ENERJİDE DİJİTALLEŞME DERNEĞİ:

Enerjide Dijitalleşme Derneği (EDİDER) Türkiye’nin enerji alanında hızla gelişen dijital teknolojilerde öncü ve rekabetçi olması için tüm paydaşları bir araya getiren, ortak platformlar kuran ve strateji belirlemede karar alıcılara destek olacak Türkiye’nin enerjideki ileri teknoloji düşünce kuruluşu olarak yola çıkmıştır. Enerji sektörünün geleneksel üretim, tedarik, taşıma ve tüketim kalıplarıyla devam edemeyeceği ortadadır. Bugün bilişim teknolojilerindeki hızlı değişim ve yeni gelişmeler, diğer tüm sektörler gibi enerji sektörünü de her noktada etkilemekte, iş yapış biçimlerini değiştirmektedir. Bu yeni modelleri ve teknolojileri başarı ile enerji sektöründe uygulamanın yegâne yolu ortak akıl, birlikte vizyon belirleme ve katılımcı mekanizmalardır. Bu vizyon ancak daha fazla katılım, tartışma, yayın ve stratejik bakış ile olgunlaşabilecektir.

Web sitesi: Edider.org

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.