ESG ve Türkiye’de Sürdürülebilir Yatırım Forumu 2-3 Aralık’ta

Turkish British’in de partner olduğu ESG ve Türkiye’de Sürdürülebilir Yatırım Forumu 2021, 2-3 Aralık tarihlerinde hopin üzerinden online olarak yapılacak.

EEL Events tarafından organize edilen, BCCT’nin ortak ev sahipliğini yaptığı ve Turkish British Magazine’nin de partner olduğu “ESG & Türkiye Sürdürülebilir Yatırım Forumu 2021”, 2 ve 3 Aralık 2021’de çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek ve katılımcılara ESG pazarının mevcut durumunu dinleme ve öğrenme fırsatı yaratacak. Sıfır emisyona geçişten kaynaklanan gelecek trendleri ve fırsatlar anlatılacak.

Sürdürülebilir ve sorumlu finans bileşenlerinin genel adı olan ESG (Environmental, Social and Governance), yatırım karar verme sürecinde finansal faktörlerin yanında çevresel, sosyal ve yönetişim faktörlerini de dikkate alan bir çerçeve. Yatırımcılar, maddi riskleri ve büyüme fırsatlarını belirlemek için analiz süreçlerinin bir parçası olarak bu finansal olmayan faktörleri giderek daha fazla kullanıyorlar.

ESG’ye küresel olarak hızla büyüyen bir pazar ilgisi var ve Türkiye de bunun bir istisnası değil. 2015 yılında iklim değişikliğine ilişkin dönüm noktası niteliğindeki Paris Anlaşması’nın kabul edilmesinden bu yana, sürdürülebilirlik, sorumlu yatırım ve yeşil finans hükümetler için giderek daha önemli hale geliyor ve birçok işletmenin artık iş kararlarına ve uzun vadeli stratejilerine iklim önceliklerini ve ESG değerlendirmelerini yerleştiriyor.

Sürdürülebilir finans ve finans sektöründe nasıl devrim yaratacağı üzerine söyleşilere de yer verilecek olan etkinlik, Paris İklim Değişikliği Anlaşması ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin Türkiye ekonomisinin geleceği üzerindeki etkisine ilişkin tartışmalara da zemin hazırlayacak.

Kayıt ve Bilgi için:

https://hopin.com/events/esg-and-sustainable-investment-in-turkey-forum-2021

www.eelevents.co.uk

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.