Türkiye, ihracat faktoringi işlemlerinde Tayvan’ın ardından dünyada ikinci sırada

Faktoring şirketleri tarafından ihracatçı firmalara yönelik olarak Merkez Bankası kaynağından Türk Eximbank aracılığıyla kullandırılan uygun maliyetli krediler özellikle ihracatçı KOBİ’lere önemli bir finansman desteği sağlamaktadır. Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Başkanı Aynur Eke İhracat Faktoringi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

 

Aynur Eke / Finansal Kurumlar Birliği Başkanı

Türkiye İhracat Faktoringi işlemlerinde, dünyanın önde gelen oyuncularından biridir. 

Türkiye ekonomisinin can damarını oluşturan ve ekonomiye %56 oranında katma değer sağlayan KOBİ’lerin sıklıkla başvurduğu finansal enstrümanlardan olan Faktoring, mal ve hizmet satışından doğmuş ve doğacak vadeli alacakların temlik yoluyla bir faktoring şirketine devredilmesi, bu alacakların da faktoring şirketi tarafından yönetilmesidir. Faktoring, sunduğu hizmetler ile ticari alacakların finansal nedenlerden dolayı ödenememe riskini üstlenir, tahsilat işlemlerini takip eder, alacakları vadesinden önce nakde dönüştürür. Kısaca ifade etmek gerekirse faktoring; garanti, tahsilat ve finansman olarak sınıflandırılabilecek üç hizmeti, tarafların ihtiyaçlarına göre bir arada veya ayrı ayrı sunmaktadır.

Faktoring işlemleri, alıcı ve satıcı firmanın yerleşik olduğu ülkeye göre yurtiçi ve yurtdışı faktoring olarak sınıflandırılmaktadır. Türkiye ağırlıklı olarak yurtiçi faktoring işlemlerinin yapıldığı bir ülke olmakla birlikte, yurtdışı faktoring işlemlerinde özellikle de ihracat faktoringi işlemlerinde, dünyanın önde gelen oyuncularından biridir. Uluslararası Faktoring Birliği’nin (FCI) 2019 yılı verilerine göre; Türkiye, ihracat faktoringi işlemlerinde Tayvan’ın ardından dünyada ikinci sırada bulunmaktadır.

İhracat faktoringi işlemlerinde faktoring şirketi, garanti ve tahsilat hizmetlerini çoğu zaman yaygın muhabir ağını kullanarak vermekte, gerekli durumlarda ise bu hizmetleri doğrudan kendisi de üstlenebilmektedir. Ayrıca, ihracatçı firmanın talebi olması halinde ihracat alacakları için finansman hizmeti de sağlanabilmektedir. Faktoring şirketleri tarafından ihracatçı firmalara yönelik olarak Merkez Bankası kaynağından Türk Eximbank aracılığıyla kullandırılan uygun maliyetli krediler özellikle ihracatçı KOBİ’lere önemli bir finansman desteği sağlamaktadır. Buna ek olarak, ihracat faktoringi yapan firmaların diğer kazanımlarını da aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür.

  • Faktoring şirketinin ihracatçı firmaya verdiği tahsilat garantisi sayesinde ihracatçı firmanın rekabet gücü ve yeni pazarlara girme imkanı artar.
  • İhracatçı firmaların yurtdışı alacaklarının, iş alanında uzman faktoring şirketleri tarafından yönetilmesi sayesinde tahsilat sürecinde karşılaşılabilecek riskler düşürülür, yurtdışında yerleşik alıcı firmalar disipline edilir.
  • İhracatçı firma, lisan ve ihracat yaptığı ülkenin kanunlarını bilmemekten dolayı doğabilecek sorunları bertaraf eder.
  • İhracatçı firma, yurtdışında yerleşik alıcı firmanın finansal durumu hakkında kısa zamanda bilgi sahibi olur ve güvenli satış yapma imkanı elde eder.
  • Muhabir faktoring şirketi tarafından yurtdışında yerleşik alıcı firma adına verilecek garanti limitinin, alıcı firmaya hiçbir maliyeti olmadığı gibi işletmeyi akreditif, vesaik mukabili vb. gibi maliyetli işlemlerden kurtarır.
  • İhracatçı firmanın kredi değerliliği artar, zaman ve maliyet tasarrufu sağlanır.

 

Günümüzde ihracat faktoringi, mal mukabili ihracat işlemlerinde ihracatçı firmaların sıklıkla başvurduğu finansal enstrümanlardan biri konumuna gelmiştir. Yukarıda belirtilen faydaları göz önüne alındığında; Türkiye’nin 2019 yılı ihracatının %64’ünü oluşturan mal mukabili işlemlerin içinde faktoring şirketleri üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin payının kısa sürede %10 seviyesine ulaşması beklenmektedir.

 

www.fkb.org.tr/

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.