KOSGEB ile KOBİ’ler yurtdışı atağına geçiyor

KOSGEB ekonominin bel kemiğini oluşturan KOBİ’lerin yurtiçindeki üretim, yurtdışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yönelik yeni destek programlarını hayata geçirdi. Hedef; teknolojik ürünlerin ihracatını arttırmak...

 

KOBİ’lerin her bakımdan desteklenmesi, sorunlarının çözülmesi, sıkıntılarının giderilmesi, etkinlik ve verimliliklerinin arttırılması için faaliyetlerde bulunan KOSGEB’de yeni bir dönem başlıyor. İşletmelere, girişimcilere, KOBİ’lere yönelik projeleri olan meslek kuruluşlarına ve işletici kuruluşlara, geri ödemeli ve geri ödemesiz destekler sağlayan KOSGEB, KOBi’lerin yurtiçinde ve yurtdışından tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini kolaylaştıracak pek çok destek programına start veriyor. Yeni dönemde, teknolojik ürünlerin üretimi, yurt dışından ithal edilen ürünlerin yurt içinde üretilmesi, işletmelerin yurtiçinde ve yurtdışında tanıtılması, yurtdışı pazarlarına açılması, Türkiye’de geliştirilen teknolojik ürünlerin yurt dışı pazarlarında tanıtılması gibi hususları içeren yeni destek programları da hayata geçiriliyor.

 

Yeni yol haritası, yeni vizyon

KOBİ’lerin, ekonominin, istihdamın, sanayinin adeta iskeleti olduğunu vurgulayan KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, “Bu işletmelerin durumundaki en küçük değişiklikler bile makro ekonomik göstergelere anında yansımaktadır. Bu yüzden de pek çok ülke ile birlikte Türkiye’de de böylesine hayati işlevleri olan KOBİ’lerin gelişmesine yönelik çeşitli program, plan ve destekler uygulanmaktadır” şeklinde konuştu.

Son dönemde KOSGEB’in genel yapısında ve destek programlarında önemli iyileştirmeler yaptıklarına dikkat çeken KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, yeni bir yol haritası ile KOSGEB’e yeni bir vizyon kazandırdıklarını belirtiyor. Prof. Dr. Uzkurt, KOBİ’lere verilen desteklerden ilk olarak “Stratejik Ürün Destek Programı” hakkında bilgi veriyor. İthalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi, üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımının sağlanması, KOBİ ile büyük işletmelerin birlikte hareket edebilme yeteneklerinin geliştirilmesi ve cari açığın azaltılması amacıyla Stratejik Ürün Destek Programı kapsamında KOBİ’lere 5 Milyon TL’ye kadar destek veriliyor.

 

Teknolojik ürün ihracatına yatırım desteği

Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirerek; teknolojik üretim yeteneğini geliştirmek, seri üretime geçişi sağlamak ve teknolojik ürün ihracatını artırmak isteyen KOBİ’lere “KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı” ile 5 Milyon TL kadar destek sağlanıyor.

KOSGEB’in yeni dönede verdiği destekleri anlatmayı sürdüren Prof. Dr. Cevahir Uzkurt Türkiye’nin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla belirli tarihlerde KOSGEB’in çağrıya çıktığını ve bu dönemlerde proje konularına göre KOBİ’lerin hazırladıkları projelere 1 Milyon TL’ye kadar destek verdiklerini ifade ediyor.

Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, “Girişimciliği Geliştirme Destek Programı” kapsamında, “Yeni Girişimci Programı” ile imalatçı ve teknoloji tabanlı girişimciliğe daha yüksek miktarda destek verdiklerine dikkat çekiyor. İmalatçı ve yenilikçi girişimcilere 370 Bin TL’ye kadar, diğer geleneksel sektörlerde faaliyet gösteren girişimcilere ise sağladığı istihdam performansına göre 60 Bin TL’ye kadar destek sağlanıyor.

Ar-Ge ve İnovasyon desteği 750 bin TL

Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesini de çok önemsediklerini belirten Prof. Dr. Uzkurt şöyle devam ediyor: “KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması, mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi, inovatif faaliyetlerin desteklenmesi ve Ar-Ge ve inovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesine yönelik destek mekanizmalarına olan ihtiyacın karşılanmasını amaçlıyoruz. Bu çerçevede Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı ile KOBİ ve Girişimcilerimize 750 Bin TL’ye kadar destek veriyoruz.”

KOSGEB yurtdışında KOBİ’lerin yanında

Hayata geçirilen yeni destek programları kapsamında KOBİ’lerin uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştıracak mekanizmalar da oluşturduklarını vurgulayan KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, “Yurt Dışı Pazar Destek Programı”nın detaylarını anlatıyor. Uzkurt “KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek, yurt dışı pazar paylarını arttırmak, KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek, ihracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak, e-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmak amacı ile Yurt Dışı Pazar Destek Programı ile KOBİ’lere 300 bin TL’ ye kadar destek sağlıyoruz” diyor.

50 Bin liralık kredinin 10 puanlık finansmanı KOSGEB’den

Destek programlarının dışında işletmelerin kamu bankaları, özel bankalar, katılım bankalarından uygun koşullarda kredi temin edebilmeleri için yeni finansman modelini uygulamaya aldıklarını belirten Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, “Bu modelde KOBİ’lerimizin bankalardan alacakları kredinin faiz veya kâr payı masraflarının önemli bir kısmı KOSGEB tarafından karşılanacak bu model ile özellikle geleneksel girişimcilerimizin faydalanabileceği 50 bin TL üst limitli kredi programı da uygulamaya alındı. İlk defa uygulanan bu programla; 50 bin liraya kadar alınan kredinin 10 puanlık finansman maliyetini KOSGEB karşılayacak” şeklinde konuşuyor.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.