Serbest meslek sahipleri için hibe desteği ikiye katlanıyor

Birleşik Krallık Hükümeti, koronavirüs krizi nedeniyle kendi hesabına çalışanlara verdiği desteği artırıyor. Şansölye Richi Sunak, Serbest İstihdam Gelir Destek Programı Hibesinin % 20’den% 40’a iki katına çıkarılacağını açıkladı.

Hükümet, ülke genelinde serbest meslek sahiplerini Coronavirüs’ün yarattığı etkilere karşı korumak ve iş yaşamının devamlılığını sağlamak için, kış destek programlarının miktarını ve erişimini önemli ölçüde artıracağını duyurdu. Serbest İstihdam Gelir Destek Programı Hibe, Kasım ayında ikiye katlanarak % 20’den% 40’a çıkarılacak. Hibeye yapılan artış 1 Kasım 2020’den başlayarak 3 aylık dönemde 31 Ocak 2021’e kadar sürecek. Hibedeki yeni artış, işleri desteklemeyi ve virüsün kontrol altına alınmasına yardımcı olmayı hedefliyor.

Ayrıca, 1 Şubat – 30 Nisan 2021 dönemini kapsayacak ikinci bir hibe olacak. Hükümet, Şubat 2021’e yakın olarak ekonominin durumunu gözden geçirecek ve bu noktada hibe düzeyine karar verecek.

Mali desteğe hak kazanmak için, bireylerin serbest meslek sahibi veya bir ortaklık üyesi olması gerekiyor. Hibede yararlanacak olanların ayrıca, serbest meslek sahibi olmaya devam edeceklerini ve pandemi nedeniyle ticari karlarının azaldığını teyit etmeleri gerekecek.

Ödemeler vergiye tabi olacak ve 2020-21 ve 2021-22 için öz değerlendirme vergi beyannameleri yoluyla raporlanacak. Yine kişisel vergi beyannameleri yoluyla tahsil edilen hibeler Ulusal Sigorta kapsamında olacak.

Birleşik Krallık’ta veya ülke dışında ikamet edenler

Son 7 vergi yılında Birleşik Krallık’a taşınan ve havale matrahını talep eden kişiler veya yurtdışında Birleşik Krallık’ta serbest meslek geliri ile yaşayanlar için Serbest Meslek Gelir Destek Programı Hibe talebinde bulunabilecekler.

Serbest meslek geliri hibesinden yararlanacak olanların; 2018-19 vergi yılında Birleşik Krallık’tan serbest meslek kazancı en fazla 50.000 £ ve Birleşik Krallık’taki kârı toplam gelirin en az % 50’si olması gerekiyor.

2016-17 ve 2017-18 vergi yıllarında da serbest meslek sahibi olanların da aynı şekilde Birleşik Krallık karı dikkate alınacak.

Serbest Meslek Sahipleri için sonraki adımlar

6 Nisan 2019 – 5 Nisan 2020 dönemini kapsayan 2019-20 vergi beyannamesi 31 Ocak 2021 tarihine kadar yapılacağı için, serbest meslek hibe talebinde bulunmak isteyen kişilerin, gelecekte herhangi bir mali desteğe hak kazanabilmek için vergi beyannamelerini vermeleri gerekiyor.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.