Türkiye İmsad Yapı Sektörü Raporu 2019’u yayımladı

İnşaat malzemeleri sanayisinin çatı kuruluşu Türkiye İMSAD, güncel ekonomik verilerle hazırlanan Türkiye İMSAD Yapı Sektörü Raporu 2019’u, sektör temsilcileri ve kamuoyu ile paylaştı. Raporun üretimden istihdama, ihracattan ithalata sektörün tüm faaliyetlerinin son 5 yılına ışık tutuyor.

İnşaat malzemeleri sanayisini oluşturan 88 sanayici firma, 52 sektör derneği ve 3 üniversitenin yer aldığı Türkiye İMSAD çatısı altında; sektörün gelişimi için faaliyet gösterdiklerini belirten Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, Ülke ekonomisinin itici gücünü oluşturan, stratejik öneme sahip inşaat sektörünün önde gelen sivil toplum örgütlerinden biri olarak en temel amacının, üyelerden alınan gücü kamu yararına kullanmak ve topluma hizmet etmek olduğunu söylüyor.

“Raporla sektörün en büyük ihtiyaçlarından birini karşılıyoruz”
Tayfun Küçükoğlu, “Günümüzde sağlıklı kararlar alınmasının ve rekabet gücünün artırılmasının ancak doğru, düzenli, tarafsız bilgi ve verilerle mümkün olacağına inanıyoruz. Sektörümüzle ilgili verileri de ancak sektörü temsil eden kuruluşlar sağlıklı bir şekilde aktarabilir. Bu inançla 2018 yılından bu yana sektörel ağımızdan gelen bilgileri rafine edip bilgi kirliliğinden arındırarak önemli bir sorumluluğu yerine getiriyoruz. Türk Yapı Sektörü’nün en büyük ihtiyaçlarından biri olan konsolide edilmiş toplu veri kaynağı için ilk olarak Türkiye İMSAD Yapı Sektörü Raporu 2017’yi yayımladık ” diye konuştu.

Türkiye, inşaat malzemeleri ihracatında 11’inci ülke
Dünya ve Türkiye ekonomisine yönelik genel değerlendirme ve öngörülerle birlikte inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisinden temel verilerin analiz edildiği ‘Türkiye İMSAD Yapı Sektörü Raporu 2019’da:

• 2019 yılında özellikle gelişmiş ülkelerdeki toparlanma ile inşaat malzemeleri pazarının yüzde 2,6 büyüdüğü ve 6,23 trilyon dolara ulaştığı öngörüldü.

• 2019 yılında inşaat malzemeleri dünya ihracatı yüzde 1,3 daraldı ve 913,7 milyar dolara indi.

• Dünya inşaat malzemeleri ihracatında Çin en büyük ihracatçı ülke konumunda olmayı sürdürdü. Çin’in ihracatı 213,6 milyar dolar oldu.

• Türkiye 21,48 milyar dolar ihracatı ile 2019 yılında bir sıra yükselerek dünyanın 11’inci ihracatçı ülkesi oldu.

• 2019 yılı itibarıyla en büyük ithalatçı veya ihracat pazarı 115,3 milyar dolar ile ABD oldu. ABD’nin 2019 yılında ithalatı ise yüzde 7,3 düştü.

• Türkiye 2019 yılında 6,8 milyar dolar ithalatı ile 37. büyük pazar veya ithalatçı konumunda yer aldıve 2018 yılına göre 4 sıra geriledi.

• 2019 yılında Türkiye inşaat malzemeleri sanayi üretimi 2018 yılına göre yüzde 13 düştü. İç pazardaki daralma ile sanayi üretiminde sert gerileme yaşandı.

• İnşaat malzemeleri iç pazarı 2019 yılında cari fiyatlarla yüzde 9,8 daraldı ve 378 milyar TL olarak gerçekleşti.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.