Yenilenebilir enerji platformu; Yeşil Haber

Dünyada yaşanan enerji dönüşümü kapsamında 2050 yılında birçok ülke, elektriğinin yüzde 100’ünü güneş, rüzgar başta olmak üzere hidroelektrik ve biyoyakıt gibi yenilenebilir kaynaklardan elde etmeyi hedefliyor.

 

Bu ilk yazıyla TurkishBritish ailesine katıldığım için hem heyecanlı hem mutluyum. Bundan böyle bu köşede sizlerle buluşacağım ve özellikle enerji alanında iki ülkeyi ilgilendiren gelişmeler ve haberleri kendi perspektifimden sizlere aktarmaya çalışacam. Sizlere bu ilk yazımda kendi markamdan biraz bahsetmek istiyorum. Yenilenebilir Enerji Platformu olarak dijital platformda yayın yapan yesilhaber.net yenilenebilir enerji sektörüyle ilgili haber, yorum, analiz ve verileri okurlarıyla paylaşan bir haber portalı. Bunu yaparken doğru, objektif ve kapsayıcı olmaya azami özeni gösteriyoruz.

Dünyada yaşanan enerji dönüşümü kapsamında 2050 yılında birçok ülke elektriğini yüzde 100’ünü güneş, rüzgar başta olmak üzere hidroelektrik ve biyoyakıt gibi yenilenebilir kaynaklardan elde etmeyi hedefliyor. Enerji depolama alanındaki teknolojik gelişmeler, yenilenebilir enerji üretim maliyetlerinin fosil yakıtlarla rekabet edebilmesi hatta daha da ucuzlaması yüzde 100 yenilebilir enerji hedefini gerçekçi hale getiriyor.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın (IRENA) tahminlerine göre, 2050 yılına yönelik hedeflere ulaşılırsa yenilenebilir enerji ve bağlı sektörlerde yaratılan toplam istihdam 40 milyon kişiyi geçecek ve küresel toplam GDP’ye 52 trilyon dolarlık bir katkı sağlayacak. Petrol zengini Körfez ülkeleri bile enerji üretimini çeşitlendirme yoluna giderken IRENA, 2030 yılına kadar bölgede 72 GW yenilenebilir enerji kapasitesine ulaşılacağını öngörüyor.

Tüm bu gelişmeler birlikte düşünüldüğünde gelişmelerin yönünün nereye doğru gittiği ortaya çıkıyor. Yesilhaber.net bundan böyle İngiltere enerji sektörüyle ilgili haber ve gelişmelere daha fazla yer verecek. Özellikle yenilenebilir enerji konularında iki ülke firmaları ve iş dünyası örgütlerinin çabalarına destek verecektir. TurkishBritish dergisiyle olan işbirliğimiz ve bilgi paylaşımımızın da bunu destekleyeceğine inanıyorum.

Yeni bir global enerji merkezi: The London Energy Club

Enerji sektöründe olup da Mehmet Ögütçü ismini duymayan yoktur. Bu sadece Türkiye’de değil Avrupa’da, Çin’de dünyadaki belli başlı tüm enerji ve finans merkezlerinde bile geçerli. Mehmet Öğütçü Türkiye’nin finans ve ticaret merkezi konumundaki İstanbul’da 2013 yılı sonunda bölgesel ve küresel 

enerji ilişkiler alanında faaliyet göstermek üzere kurulan The Bosphorus Energy Club’un (BEC) başkanı.

Diplomasi geçmişiyle enerji çevrelerinde tanınan Mehmet Öğütçü, Uluslararası  Enerji Ajansı (IEA), 

OECD, BG Group, Energy Charter gibi uluslararası kurumlarda üst düzey görevlerde bulunmuş bazılarını halen sürdüren bir enerji otoritesi.

Uzun yıllardır Londra merkezli olarak yaşayan ve çok sayıdaki uluslararası görevini yürüten Mehmet Öğütçü İstanbul’da hayata geçirdiği The Bosphorus Energy Club’un başarısına dayanarak bu projeyi dünyanın diğer enerji merkezlerine de genişletiyor. Bunun ilk ayağı olarak The London Energy Club’ı (LEC)  geçtiğimiz dönemde hayata geçirdi.

The London Energy Club’ı (LEC) enerji alanında global ölçekte hükümet üyeleriyle şirket temsilcilerinin buluşma yeri olarak tanımlamak mümkün. Kuşkusuz Londra’nın coğrafi konum olarak dünyadaki benzersiz özelliği ve bu alandaki uzmanlığı buna imkan sağlıyor.

Finansal ve jeopolitik alandaki önemli kararların alındığı dünyanın büyük enerji merkezi olarak Londra’nın, kilit paydaşların ve oyuncuların bilgi, tecrübe ve içgörülerini paylaşacağı etkili ve özel bir platform ihtiyacına yanıt veriyor. Bu aktörler politika seçimlerini ve hükümet kararlarını etkileyen mevcut ve gelecekteki dinamikler ile ilgili ortak kaygılar taşıyor.

Bu ihtiyaç dünya genelinde özellikle enerji sektörünün hem olağanüstü fırsatlar hem de zorluklarla karşı karşıya olduğu bir dönemde acil hale gelmiş durumda.

 

The Bosphorus Energy Club’ın başarısına dayanıyor

The London Energy Club, “bölgesel enerji Davos’u olarak uzun süredir faaliyet gösteren  İstanbul merkezli The Bosphorus Energy Club’ın başarısına dayanıyor. İki kulüp arasında organik ve doğal bir ilişki bulunuyor. LEC üst düzey üye profili sayesinde İstanbul’da her yıl düzenlenen birçok interaktif etkinlikte keynote speaker ihtiyacını karşılıyor. 

Ayrıca üyeler tarafından istenirse geçici yuvarlak masa toplantıları ve daha geniş katılımlı konferanslar da düzenleniyor. Tartışmanın zirvesi ve kilit mesajlar analiz ediliyor ve üyelere dağıtılıyor.

Mehmet Öğütçü’nin başkanlık yaptığı LEC’te; Alastair Watson ve Fiona Watson, direktör görevini yürütüyor. Güçlü bir Danışma Kurulu’na sahip olan LEC, bu sayede dünya çapında bir ağ ve stratejik bilgi sağlayabiliyor.

LEC üyeleri, Avrupa, ABD, Japonya, Avrasya, Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika’dan enerji odaklı şirketlerde yönetim kurulu düzeyinde yöneticilerden oluşuyor. Bunun dışında bankacılık, diplomasi, muhasebe, hukuk ve danışmanlık sektörlerinden kişiler de üye ve özel misafir olarak davet edilebiliyor.

The London Energy Club üyelik ücretleri ve sponsorluklarla kendi kendini finanse eden ve etkinliklerini Chatham House kuralına göre güvenle yürüten bir kuruluş. Ana hedefleri arasında; dünyanın dört bir yanındaki enerji işletmelerinin birbirleriyle ve devlet temsilcileriyle rahat ve güvenli şekilde ilişki kurması bulunuyor.

Ayrıca küresel paydaşlara sınır ötesi projeler için diyalog imkanı sunarken üyelerini etkileyen kritik konularda içgörüsel bilgi ve fikir paylaşımı yapıyor.

Enerji ve finans sektöründen karar vericileri kritik gelişmelerle ilgili resmi olmayan kanaldan uyararak proaktif davranmalarını ve stratejik planlarını yapmalarına destek sağlıyor.

Dergiyi buradan okuyabilirsiniz.

www.yesilhaber.net

 

Yazar: Erkan Kızılocak

yesilhaber.net / Genel Yayın Yönetmeni

erkankizilocak4@gmail.com

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.